Lova Herren

Nya Lova Herren

Musiken är en guds gåva som alltid har haft en central roll i gudstjänst- och andaktsliv. Från Mose till kung David, från Sakarias och Marias lovsånger till reformationen och Luther, från Lina Sandell till Hillsong – evangelium ska inte bara predikas och begrundas utan också väcka lovsång och tillbedjan.

Nu ges Lova Herren ut i en ny, reviderad, upplaga. Sånger från tidigare upplagor har uppdaterats språkligt och många nya sånger har lagts till. Sammanlagt finns det 625 nya och gamla sånger i denna upplaga. Målet har varit att bevara och förnya den sångskatt som finns i Lova Herren. Den grafiska utformningen är helt ny och notbilden till varje sång finns med i sång med en ackordanalys. Dessutom finns, förutom vanliga vers- och författarregister, ett kyrkoårsregister med förslag på sånger som passar till kyrkoårets olika gudstjänster. Sångboken kommer även finnas tillgänglig som mobilapp.

Sången har varit en viktig del av ELMs identitet ända från början, och sångböckerna har varit identitetsbärande. Vår mediekonsumtion har i hög utsträckning förflyttats till våra telefoner och därför kommer Lova Herren 2020 också ut som en mobilapp. Lova Herren 2020 är en sångbok med gamla och nya sånger som förkunnar Kristus och vägleder oss genom livet. Lova Herren passar både för personlig andakt som för bibelstudiegruppen och gudstjänstgemenskapen.

Lova Herren kan beställas från www.bvforlag.se.