Lova Herren

Nya Lova Herren

Musiken är en guds gåva som alltid har haft en central roll i gudstjänst- och andaktsliv. Från Mose till kung David, från Sakarias och Marias lovsånger till reformationen och Luther, från Lina Sandell till Hillsong – evangelium ska inte bara predikas och begrundas utan också väcka lovsång och tillbedjan.

Nu ges Lova Herren ut i en ny, reviderad, upplaga. Sånger från tidigare upplagor har uppdaterats språkligt och många nya sånger har lagts till. Sammanlagt finns det 625 nya och gamla sånger i denna upplaga. Målet har varit att bevara och förnya den sångskatt som finns i Lova Herren. Den grafiska utformningen är helt ny och notbilden till varje sång finns med i sång med en ackordanalys. Dessutom finns, förutom vanliga vers- och författarregister, ett kyrkoårsregister med förslag på sånger som passar till kyrkoårets olika gudstjänster. Sångboken kommer även finnas tillgänglig som mobilapp.

Sången har varit en viktig del av ELMs identitet ända från början, och sångböckerna har varit identitetsbärande. Vår mediekonsumtion har i hög utsträckning förflyttats till våra telefoner och därför kommer Lova Herren 2020 också ut som en mobilapp. Lova Herren 2020 är en sångbok med gamla och nya sånger som förkunnar Kristus och vägleder oss genom livet. Lova Herren passar både för personlig andakt som för bibelstudiegruppen och gudstjänstgemenskapen.

Prisuppgifter

Sångbok Standard 290 kr

Kan bytas mot Sångbok Skinnband mot ett tillägg på 50 kr/bok.

Notbok 490 kr
Mobilapp 89 kr

Kan köpas i Google Play och i App Store.

Lilla familjepaketet 1 590 kr

5 st Sångbok Standard, 1 st Notbok

Stora familjepaktet 2 190 kr

7 st Sångbok Standard, 2 st Sångbok Skinnband, 1 st Notbok

Lilla föreningspaketet 3 700 kr

20 st Sångbok Standard, 1 st Notbok, filer för väggpublicering

Stora föreningspaketet 8 500 kr

50 st Sångbok Standard, 2 st Notbok, filer för väggpublicering

Förbeställning

Lova Herren ges ut av BV-förlag och det går att förhandsbeställa från förlaget i formuläret nedan. leverans beräknas till första veckan i december. Betalning sker via faktura i samband med leverans. Frakt är inkluderat när du förhandsbeställer.

Passa gärna på att läsa våra allmänna villkor och personuppgiftspolicy.