Lova Herren

Personuppgiftspolicy

BV-förlag är personuppgiftsansvarig för uppgifterna du lämnar via lovaherren.se. Uppgifterna hanteras för att kunna fullfölja din förhandsbeställning vilket också är rättslig grund för hanteringen. Uppgifterna kommer att delas med vår fraktpartner när böckerna ska skickas ut. Dina uppgifter kommer att sparas för vår bokföring enligt lag. Dina uppgifter kommer inte att användas för automatiserade beslut. Dina uppgifter kommer inte att överföras till tredje land.

BV-förlag har inget dataskyddsombud men du kan vända dig till info@bvforlag.se med frågor.

Du har rätt till radering av dina uppgifter. Du har rätt registerutrag över de uppgifter BV-förlag hanterar om dig. Du har rätt att vända dig till Datainspektionen om du har några klagomål på vår hantering av dina personuppgifter.