Lova Herren

75 O, du ärans Konung

Advent

1. O, du ärans Konung,
Herre Jesus Kristus,
du, den förste och den siste,
du som inge …

Med Lova Herren Premium kan du se hela psalmen, noter, koralsats och mycket mer i appen.

Text: [J. Neander 1680], L. Sandell 1864, bearb. 2017
Musik: J. Neander 1680